H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 福壽玉

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦-福壽玉-678x381.jpg

 

 
福壽玉
 
福壽延年齊與天,陰紅掛綠色韻玄。
兜率三天雲台石,偶然一笑未羞慚。

 http://goo.gl/pclekR
 
美國舊金山華藏寺:www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi
 

 

全站熱搜

Holy Dharma 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()